Xử lý than

Đơn vị được kính trọng trong lĩnh vực
Nhả máy Xử lý Than (NMXLT) HTXLT

CHS

HIỆN TẠI, CÁC KHU VỰC PHÂN PHỐI CỦA MACAWBER BEEKAY ĐÃ CÓ CÁC GÓI THẦU LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC XỬ LÝ THAN/ ĐÁ VÔI.

Ngoài các công trình dân dụng, xây dựng và điện lực khác, dịch vụ của chúng tôi còn bao gồm thiết kế hệ thống và các thiết bị chính như Phễu quay, Phễu than, Nạp liệu kiểu quay/ dập, Máy nghiền, Máy lọc, Băng tải, Nạp liệu kiểu tấm và các TB vận hàng kiêm xếp chồng.

Với đội ngũ có hơn hai mươi năm làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án Nhà máy Xử lý Than (NHXLT), chúng tôi đảm bảo các dự án sẽ được hoàn thành đúng hạn với kỹ thuật và công nghệ đẳng cấp thế giới.

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ THAN (NMXLT)

Trình độ chuyên môn chính là mũi nhọn đánh dấu sự hiện diện của chúng tôi, một đơn vị được kính trọng trong lĩnh vực Nhà máy Xử lý Than (NMXLT). Đội ngũ sở hữu hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý Than, tạo nên một vị thế mạnh mẽ trên thị trường với khả năng bàn giao hệ thống đúng thời gian.

Những nỗ lực kiên định của bộ phận Nhà máy xử lý than (CHP) của công ty bảo đảm việc nâng cao tiêu chuẩn của các dự án Nhà máy Xử lý Than (NMXLT) tại Ấn Độ.

OUR MANUFACTURING FACILITIES ARE

ISO - 9001 & 14001

ACCREDITED & APPROVED BY REPUTED END USERS.

CHUYÊN MÔN CỦA CHÚNG TÔI

  • Đơn vị sản xuất tiên tiến của chúng tôi tại Keshwana, Rajasthan có thể sản xuất các thiết bị quan trọng như Máy nghiền, Máy lọc, TB vận hàng kiêm xếp chồng, Băng tải quay, Bánh đệm, Đai quấn, v…v làm giảm sự phụ thuộc của chúng tôi vào các nhà cung cấp, giúp kịp thời cung cấp các thiết bị quan trọng có thể cần tới 30 tháng mới bàn giao như TB vận hàng kiêm xếp chồng.
  • Với kinh nghiệm phong phú trong các gói thầu dự án, trong nhiều năm qua, chúng tôi đã tạo được một vị thế mạnh mẽ trên thị trường trong lĩnh vực xử lý tro bụi nhờ khả năng bàn giao hệ thống đúng thời gian.
  • Hệ thống nhân viên mạnh mẽ với hơn 1500 người bao gồm 600 kỹ sư.
  • Cơ sở hạ tầng và mạng lưới được trang bị tốt tại các địa điểm quan trọng như Delhi & Kolkata giúp phục vụ nhiều Khách hàng khác nhau.
  • Được BHEL-ISG công nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ Nhà máy Xử lý Than (NMXLT)

AWARDS & ACHIEVEMENTS

You will find yourself working in a true partnership that results in an incredible experience, & an end product that is the best.

MACAWBER BEEKAY

Our capabilities give us a competitive edge over our
competitors. We have more to offer