Học hỏi & Phát triển

Chúng tôi cho phép nhân viên của mình nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ

học tập

Học Tập và Phát Triển

Chính Sách và thực hành Nhân Sự của chúng tôi được thiết kế để cho phép nhân viên vươn tới thành công. Mục tiêu cơ bản là cung cấp cho các cá nhân nền tảng để thể hiện tối đa tiềm năng với tư cách cá nhân, và thăng tiến đến vị trí cấp cao ở vai trò quản lý nhóm trong một khoảng thời gian cùng với kết quả thành công. MBPL là một nền tảng tuyệt vời dành cho nhiều cơ hội nghề nghiệp để phát triển ở nhiều bộ phận chức năng. Xây dựng một tương lai bền vững hơn, chúng tôi là người dẫn đầu cho sự đổi mới, đồng thời chúng tôi nỗ lực để làm cho tất cả các hoạt động của mình trở nên thân thiện với môi trường hơn.

Chúng tôi khuyến khích nhân viên chia sẻ ý tưởng, đảm nhận vai trò lãnh đạo và đảm nhiệm vai trò quan trọng hơn trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Với động lực không ngừng nghỉ và khát vọng tăng trưởng, MBPL đang cung cấp vô vàn các cơ hội cho nhân viên của mình để phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Khả năng thu hút, thuê tuyển, phát triển và giữ chân các nhà lãnh đạo của chúng tôi là một di sản, góp phần duy trì thành tích nổi bật bền vững của chúng tôi.