Đội ngũ lãnh đạo

Tạo điểm chuẩn mới cho thế hệ tiếp theo

Ajay Kumar Gupta

Ông là một trong những huyền thoại trong ngành kinh doanh EPC, đặc biệt là hệ thống xử lý tro & than cho ngành điện. Ông đã đưa khái niệm về Hệ thống vận chuyển vật liệu rời khí nén pha đậm đặc đến Ấn Độ và có một số đóng góp và được trao các giải thưởng khác cho sự tín nhiệm của mình trong khoảng bốn thập kỷ trong ngành.
Ông đã gây dựng thành công Macawber Beekay trở thành công ty dẫn đầu thị trường về hệ thống xử lý tro xỉ trong ngành công nghiệp điện Ấn Độ, tạo ra những dấu ấn mới cho thế hệ tiếp theo.

ROHIT K. GUPTA

Rohit K Gupta, sau khi hoàn thành chương trình học Cử nhân Công nghệ (B.Tech) từ IIT, Delhi vào năm 1974. Ông đã đóng vai trò nòng cốt khi công ty mở rộng hoạt động trong các hệ thống xử lý vật liệu, đặc biệt là hệ thống xử lý tro cho các Nhà máy nhiệt điện vào năm 1978. Ông đã xây dựng toàn bộ thiết kế hệ thống và thiết kế chi tiết thiết bị cho công ty. Ông cũng đóng một ,vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của Macawber Beekay với vị thế là công ty hoạt động hiệu quả nhất về hệ thống xử lý tro trong ngành công nghiệp điện Ấn Độ.
Rohit K Gupta là một kỹ sư có chuyên môn về kỹ thuật âm thanh và sự nhạy bén thương mại. Trong bốn thập kỷ vừa qua, ông đã góp phần đưa Macawber Beekay trở thành công ty dẫn đầu thị trường dưới khả năng lãnh đạo của mình.

GAUTAM GUPTA

Là một con người có tầm nhìn với phẩm chất lãnh đạo tuyệt vời, Gautam Gupta đã và đang nuôi dưỡng Công ty để đạt đến một tầm cao mới và đạt đến các điểm chuẩn mới . Ông đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động Phát triển Kinh doanh, Marketing, Quản lý Dự án và Phát triển Công nghệ thông tin của Công ty.
Gautam Gupta hoàn thành chương trình học Cử nhân thương mại (B. Com) tại Đại học Delhi năm 1997 và hoàn thành chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Tài chính) tại Trường Quản lý FORE, New Delhi năm 1999. Ông là Kỹ sư Hệ thống Microsoft và Chuyên gia Mạng được Chứng nhận của Cisco. Chuyên môn về âm thanh và phương pháp phân tích để quản lý các dự án của ông đã giúp Công ty phát triển vượt bậc.

KARAN GUPTA

Với tư duy tiếp xúc quốc tế và cách tiếp cận có hệ thống, Karan Gupta đóng một vai trò sống còn trong quá trình phát triển và các thành tựu của Công ty. Ông giữ vai trò chính trong việc quản lý các chức năng Marketing, Mua sắm, Dự án và Sản xuất của Công ty
Karan Gupta hoàn thành chương trình Cử nhân Kỹ thuật (Cơ khí) tại Đại học Kỹ thuật RV (RVCE), Bangalore năm 2000 và sau đó là chương trình Thạc sĩ về Xử lý chất rắn rời tại Đại học Glasgow Caledonia, Scotland vào tháng 9 năm 2001. Trẻ trung và năng động, Karan Gupta đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty và đã giúp Công ty ngày một đi lên theo thời gian với những ý tưởng mới và sáng suốt của mình.

JITENDRA GUPTA

Là một người có tầm nhìn và kỹ năng phân tích, Jitendra Gupta đã tích cực tham gia và đóng góp vào sự tăng trưởng của Công ty. Với chuyên môn và cách tiếp cận logic của mình, ông đã củng cố phần cốt lõi của Công ty theo nhiều cách.
Với bề dày kinh nghiệm hơn ba thập kỷ về các vấn đề Tài chính, Ngân hàng, Thuế, các vấn đề Hợp đồng và Pháp lý, Jitendra Gupta đã tạo ra một hình ảnh tích cực về Công ty dưới sự lãnh đạo của mình với tư cách là Giám đốc tài chính của Tập đoàn