Hệ thống xử lý bùn tro

Bơm ở áp suất cao sẽ giảm lượng
nước tiêu thụ

ASHS

HỆ THỐNG THU HỒI NƯỚC TỪ TRO BÙN

Hệ thống Xử lý Tro bùn Loãng và Hệ thống Thu hồi Nước từ Tro bùn thường được sử dụng để xử lý bùn tro ở dạng loãng do các nhà máy điện thải ra và vẫn còn nhu cầu sử dụng. Macawber Beekay cung cấp hệ thống bao gồm máy bơm bùn ly tâm để loại bỏ tro bùn và thiết bị lắng đọng/ ống lắng đọng để thu hồi nước tro từ ao bùn

 • Các máy bơm đặt ngang sẽ bơm tro bùn bằng các bộ truyền động, giai đoạn bơm đầu tiên được điều chỉnh bằng khớp ly hợp thủy lực và giai đoạn hai được điều chỉnh bằng đai truyền động. Số lượng máy bơm và giai đoạn bơm phụ thuộc vào công suất xử lý bùn than và khoảng cách bơm.
 • Đường ống vận chuyển bùn từ máy bơm lên đến đê bùn bao gồm cả vành đai đê.
 • Có van điều khiển hút và xả tại các máy bơm.
 • Bể lắng bùn kết nối với van nạp, ống lót ACI, vòi phun, v…v.
 • Bơm thoát nước kết nối với đường ống, van điều kiển và phụ kiện.

HỆ THỐNG XỬ LÝ TRO BÙN ĐẶC

Hệ thống Xử lý Tro bùn Loãng và Hệ thống Thu hồi Nước từ Tro bùn vẫn có những hạn chế/ nhược điểm do lượng nước thải/ ô nhiễm, nước ngầm ô nhiễm còn cao, nguy cơ sụp đổ ao tro, diện tích cần thiết của đê tro, chi phí xây dựng ao tro và tiêu thụ điện năng còn cao. Những hạn chế này đã dẫn đến việc áp dụng các công nghệ xử lý tro thân thiện với môi trường hơn như Hệ thống Xử lý Tro bùn Đặc (XLTBĐ). Chúng tôi đã đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ tốt nhất này ở Ấn Độ bằng cách sử dụng Hệ thống XLTBĐ cho cả tro bụi và tro cặn lần đầu tiên ở Ấn Độ.

Hệ thống XLTBĐ bao gồm hệ thống nạp liệu được kiểm soát và giám sát đối với cả tro bụi và tro cặn, các vật liệu này sẽ được pha trộn đồng nhất bằng một Bể Trộn được thiết kế thích hợp. Việc giám sát đúng các tính chất của bùn chính là chìa khóa thành công của hệ thống. Các bơm XLTBĐ sẽ đẩy tro bùn đặc từ Bể Trộn đến khu vực xử lý tro thông qua các đường ống thép carbon. Những máy bơm này có cơ chế thay đổi công suất tùy thuộc vào đặc tính của bùn. Khả năng chống chặn cũng được xem xét thông qua chính máy bơm XLTBĐ hoặc thông qua một máy bơm nước riêng biệt.

Hệ thống XLTBĐ hoạt động với nồng độ bùn cao hơn khoảng 60% do đó lượng nước tiêu thụ sẽ giảm đáng kể và chắc chắn sẽ không có nước tồn đọng tại khu vực xử lý. Việc xử lý bùn tro diễn ra dựa trên khái niệm xử lý dốc do đó chất thải sẽ được trải rộng và hóa rắn trên một diện tích đáng kể, khiến hầu như không có tro bụi bay ra.

ƯU ĐIỂM CHÍNH CỦA HỆ THỐNG XLTBĐ

 • Tro được trải đều theo chiều dọc, giúp giảm bớt nhu cầu diện tích.
 • Bơm bùn ở nồng độ cao hơn, giảm bớt lượng nước tiêu thụ.
 • Tốc độ dòng chảy bùn giảm đáng kể, kích thước đường ống thấp hơn.
 • Chắc chắn không có nước thoát ra ngoài, do đó không cần tường chắn nước hoặc hệ thống thu hồi nước.
 • Giảm rò rỉ rác tại khu vực xử lý tro.
 • Giảm bớt lượng điện năng tiêu thụ.
 • Vận tốc thấp hơn, tuổi thọ của đường ống dài hơn.

AWARDS & ACHIEVEMENTS

You will find yourself working in a true partnership that results in an incredible experience, & an end product that is the best.

MACAWBER BEEKAY

Our capabilities give us a competitive edge over our
competitors. We have more to offer