Hệ thống xử lý bùn đỏ

Macawber Beekay hiện đã thực hiện
các gói thầu cung cấp hệ thống xử lý bùn đỏ HTXLBĐ

RMHS

MACAWBER BEEKAY HIỆN ĐÃ CÓ CÁC GÓI THẦU CUNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN ĐỎ.

Hệ thống có khả năng xử lý bùn đỏ thải ra từ Bộ lọc trống hoặc Máy rửa bùn/ Máy đông bùn. Trường hợp sử dụng Bộ lọc trống, hệ thống bao gồm bộ cấp liệu trục vít, băng tải và Bể trộn. Bùn được làm mềm từ Bể trộn sẽ được bơm xuống ao bùn thông qua bơm màng hoặc bơm ly tâm.

Trường hợp sử dụng Máy rửa bùn/ Máy đông bùn, hệ thống sẽ bơm trực tiếp nước xả bùn vào ao bùn thông qua bơm màng. Nước từ ao bùn sẽ được bơm trở lại Nhà máy thông qua bơm chìm hoặc bơm ly tâm nằm ngang được lắp đặt trên phao nổi/ mặt đất tùy theo yêu cầu.

AWARDS & ACHIEVEMENTS

You will find yourself working in a true partnership that results in an incredible experience, & an end product that is the best.

MACAWBER BEEKAY

Our capabilities give us a competitive edge over our
competitors. We have more to offer