Sức khỏe, an toàn và môi trường

Đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi

HSE

ĐỘNG LỰC TỪ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI - ĐỐI XỬ VỚI NHÂN VIÊN NHƯ MỘT NGUỒN LỰC QUÝ GIÁ

Chúng tôi áp dụng các thực hành tốt nhất tại văn phòng, đơn vị sản xuất và công trường dự án của mình để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Tổ chức huấn luyện và diễn tập thường xuyên để đảm bảo sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp.

Tại các đơn vị sản xuất, công nhân được cung cấp thiết bị và dụng cụ an toàn và huấn luyện định kỳ để đảm bảo làm việc an toàn. Tại các công trường dự án, chúng tôi thường xuyên được nhiều khách hàng trao giải thực hiện gương mẫu trong lĩnh vực an toàn. Chúng tôi đã là công ty tuân thủ ISO 14001 và chứng nhận OHSAS kể từ năm 2009

QEHS Policy